[zaloguj się]
DWAFUNTOWY  Cn; Linde bez cytatu s.v. dwufuntowy.