[zaloguj się]

[DWOBARWNY ai

Fleksja

G sg f dwobarwnej.

stp, Cn brak.

Znaczenia
Dwukolorowy: Herkuleſowá wnet głowę zaſłoná Wiéncem [!] zdobi zdwobárwnéy [!] Topoli ſplećioná VergKoch 224 (Linde błędnie: dwubarwny).]

FP