[zaloguj się]

DWOCZĘSTNY (1) ai

Fleksja

N sg m dwoczęstny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. ten sam przykład.

Złożony z dwu części, dwuczęściowy: Bimembris, Dwoczęſtny. Mącz 214d.

ZZie