[zaloguj się]

DWODROŻE (1) sb n

Fleksja

N sg dwodróże.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład błędnie: dwudroże).

Miejsce, gdzie się rozchodzą dwie drogi, rozdroże: Bivium, Dwu dróg roſtánie/ dwodróże może być zwano. Mącz 492d.

ZZie