[zaloguj się]

[DWOGŁOŚNIK sb m

Fleksja

N sg dwogłośnik.

stp, Cn brak.

Połączenie dwóch samogłosek, z których jedna jest niesylabiczna, dwugłoska: Dipthongus Dwugłośnik. UrsinGramm 127 (Linde).

Synonim: dyftong.]

BZ