[zaloguj się]

[DWOGŁOWY ai

Fleksja

N sg m dwogł(o)wy.

stp, Cn brak.

Mający dwie głowy; dwugłowy: Sic Biceps Dwogłowy. UrsinGramm 178 (Linde).

Cf DWOJGŁOWY]

ZZie