[zaloguj się]
DWOJLISTNY  Cn; Linde bez cytatu.

Cf DWULISTNY