[zaloguj się]

DWOJNASOBNY (1) nm

Fleksja

I sg f dw(o)jnås(o)bną.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Liczebnik wieloraki przymiotnikowy; dwojaki; duplus Cn: wźiął ná śię ſpoſob śmiertelnośći. By w niey z ſmierćią dwoynaſobną/ Cieleſną y duchowną/ boiował. ArtKanc A12v.

Synonimy: dwakrotny, dwoisty, dwojaki, dwojczysty, dworaźny.

ZZie