[zaloguj się]
DWOJUSZNY  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.