[zaloguj się]

DWOKOLE (1) sb n

Fleksja

N sg dwokol(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) błędnie: dwukole).

Wózek na dwu kołach, dwukółka: Birotum, Genus vehiculi duas rotas habentis, Dwokole. Mącz 25b.

Synonim: kara.

ZZie