[zaloguj się]

DWOKSIĘŻYCZNY (1) ai

Fleksja

N sg m dwoksiężyczny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) błędnie: dwuksiężyczny.

Trwający dwa miesiące albo dwa lata księżycowe: Bimestris, Dwoxiężyczny. Dwomieſięczny. Mącz 25a.

Synonim: dwomiesięczny.

ZZie