[zaloguj się]

DWOŁOTNY (1) ai

Fleksja

N sg m dwołotny.

stp, Cn, Linde brak.

Ważący dwa łuty: Dipondium [...] Sztuká ſrebrá o dwu łotu. Dipondarius, Dwołotny. Mącz 89d.

ZZie