[zaloguj się]

DWONOGI (2) ai

Oba o jasne.

Fleksja
sg
mNdwonogi
pl
A subst dwonogi(e)

sg m N dwonogi (1).pl A subst dwonogi(e) (1).

stp brak, Cn: dwunogi, Linde bez cytatu: dwunogi.

Mający dwie nogi, dwunożny; bipes Mącz (2): Bipes, Dwonogi. Mącz 294c.
Wyrażenie: peryfr. »dwonoga łania« = kobieta; tu: kobieta lekkich obyczajów (1): Tám chceſzli ſię też ſtáwić ſwą oſobą Naydźieſz dwonogie y nie płoche łánie Myśliwy Pánie. Co ie porządny Senat wypędźił w lás z Trzody wſtydliwych/ y chodzą Sámopás. A przetoż Fliśie mijay te Syreny Strzeż ſię Gángreny. KlonFlis Gv.

Cf [DWUNOŻNY]

ZZie