[zaloguj się]

DWOPIENIĘŻNY (1) ai

Fleksja

N sg m dwopieniężny.

stp brak, Cn: dwupieniężny, Linde bez cytatu: dwupieniężny.

Mający wartość dwu pieniędzy tj. najmniejszej jednostki monetarnej; diobolaris Cn: Diobolaris, Dwopieniężny/ co może zá dwá pieniądzá kupić. Mącz 257a.

Synonim: dwugroszowy.

ZZie