[zaloguj się]

[DWORAŹNY ai

dworaźny, dwaraźny.

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNdworaźny
Idwaraźnym

sg m N dworaźny.I dwaraźnym.

stp, Cn brak, Linde także XVIIXVIII w.: dwuraźny.

Dwa razy powtórzony, dwukrotny, podwójny: Duplex Dworaźny UrsinGramm 184 (Linde).
Wyrażenie: »dwaraźny sztych«: usziije skornie dobre ij kurdwanij [...] szithe dwaraźnym stichem MetrKor 129/226 (ekscerpt J. Wiśniewskiego).

Synonimy: dwakrotny, dwoisty, dwojaki, dwojnasobny.]

BZ