[zaloguj się]

DWOREK (1) sb m

Fleksja

N sg dworek.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Dem. oddwor” ‘pałac: Aula Sálá. Pałac pański/ Dwor też zową [...] Aulula diminutivum, Dworek/ Páłacek. Mącz 20d.

Synonim: pałacek.

BZ