[zaloguj się]

DWORMISTRZ (4) sb m

o prawdopodobnie jasne (tak w dworny).

Fleksja
sg
N dwormistrz
G dwormistrza
D dwormistrzowi

sg N dwormistrz (1).G dwormistrza (1).D dwormistrzowi (2).

stp, Cn, Linde brak.

Przełożony nad dworem (z niem. Hofmeister) (4): tzo więtz Dwormiſtrz rychło vczynił ForCnR B4v; Wzowiż oto Przechyry/ a dwormiſtrza pana Pocżątka: ćijćz s tobą radźi poydą. ForCnR C; ten dobry/ cżłowiek dworzanin [...] ktoregoſcie nowo przijęli/ ij w kſięgy dworſkie panu Dwormiſtrzowi wpiſać kázali: W. M. dźiękuie ForCnR C, B4v.

Synonim: ochmistrz.

BZ