[zaloguj się]
DWORZNICA  stp; Cn brak, Linde bez cytatu: dwornica.

Cf DWORACZKA, DWORKA, DWORNICZKA