[zaloguj się]
DWUDŁONNY   Cn; Linde XVII w. (z Cn).