[zaloguj się]
DWULISTNY  Cn; Linde bez cytatu: dwójlistny.

Cf DWOJLISTNY