[zaloguj się]
DWUŁOKIETNY   Cn; Linde XVII w.

Cf DWUŁOKTOWY