[zaloguj się]

DWUŁOKTOWY (3) ai

Oba o jasne.

Fleksja
sg
f Gdwułoktowéj
Adwułoktową

sg f G dwułoktowéj (1).A dwułoktową (2).

stp, Cn, Linde brak.

Na dwa łokcie tzn. mający ok. 1 m długości, szerokości albo wysokości, dwułokciowy (3): Kiedy pocznieſz Groblą ſypáć Dwułoktową/ á tám w tym mieyſcu przychodźi wodá wielka: thedy ma być v téy Grobléy zakład łokći śiedḿ. Strum D3; A ták kiedy ſye przyda robić robotę Dwu łoktową/ ná wzwyſz/ Zakład y Zawiérkę [...] tedy nie obráźi robotniká y Goſpodarz może ná tym przeſtáć/ że mu da od ſztuki groſzy Cztérdźieśći. Strum D4v, D2v.

Cf DWUŁOKIETNY

BZ