[zaloguj się]

DWUNIEDZIELNY (3) ai

Oba e jasne.

Fleksja
sg
mNdwuniedzielny
Adwuniedzielny
pl
N subst dwuniedzielné

sg m N dwuniedzielny (1).A dwuniedzielny (1).pl N subst dwuniedzielné (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Mający być załatwiony w terminie do dwu tygodni; dwutygodniowy (3): gdy ktho pozwány ná wielki Sąd nieſtánie/ álbo [...] po wywołániu Sądu tego/ przes dwu niedźielny czás/ komu krwáwą ránę záda/ [...] ieſt zá káżde tákie przewinienie/ po czterdźieſći groſzy. GroicPorz K3, 1.
Wyrażenie: »kwerele dwuniedzielne« (1): Sądy. Grodzkié roki ſześć niedźiélne. Querelae dwu niedźiélné. SarnStat 480.

BZ