[zaloguj się]
DWUPIĘDZISTY   Cn; Linde XVII w. (z Cn).