[zaloguj się]
DWUSTOPNY  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.