[zaloguj się]

[DWUZYGLOWY ai

dwuzyglowy, dwuzeglowy.

Tekst nie oznacza pochyleń.

Fleksja
sg
mNdwuzeglowy nN
G Gdwuzyglow(e)go

sg m N dwuzeglowy.n G dwuzyglow(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie oznaczony dwiema pieczęciami miejskimi dla stwierdzenia jakości towaru (z niem. Siegielpieczęć’): 4 łokcie trzysyglowego [!] bukowskiego [sukna] [...]; 13 łokiet bez ćwierci modrego dwuzyglowego, 3 łokcie zielonego dwuzyglowego [...] 15 1/2 łokci dwuzyglowego czerwonego [...]; postaw jednozyglowy za 4 talery InwMieszcz 1567 nr 132; Postaw hańskiego sukna [...] lembarskiego, błękitnego, trzezeglowego łokci 24 3/4; lembarski zielony, cały, dwuzeglowy postaw 1; czerwonego buncelskiego, dwuzeglowego, łokci 18 [...]; dzikiego, zielonogorskiego, dwuzeglowego, łokci 17 3/4; międzyrzeckiego, szarego, dwuzeglowego, łokci 20 3/4 InwMieszcz 1570 nr 161 [cf 14 postawów lamberskich o dwu zeglu InwMieszcz 1569 nr 146; stamina Lambergensia cum sigillis duobus 17 [...] stamina panni Zeganensis cum sigillis duobus 8 InwMieszcz 1546 nr 45.]]

MK