[zaloguj się]

DYSCERNOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

inf dysc(e)rnować.

stp, Cn, Linde brak.

Rozstrzygać, decydować [discernererozdzielić, rozsądzić Mącz 49a; discernorozłączam Calep; dzielę co, rozdzielam na części; dzielę co od czego, przedzielam; rozejmuję niezgodnych, wadzących się, bijących; rozeznawam co, rozsądzam - discerno Cn] [co]: mozelitez co zołnierzy zostawic P Hetmąn iemu [marszałkowi] to trudno discernowac, bo chocia Marszałkiem tedy niewie ywieleludzi potrzeba Panu Hetmanowi y dokąd poćiągnie. ActReg 10.

Synonimy: decydować, rozeznawać, rozsądzać, rozstrzygać.

WK, BC