[zaloguj się]
DYSCYPLINANT   Cn; Linde bez cytatu.