[zaloguj się]

DZIESIĘCIOLETNY (3) ai

Oba e oraz o jasne.

Fleksja
sg
mN fN nNdziesięcioletné
Adziesięcioletny A A
L Ldziesięcioletnéj L

sg m A dziesięcioletny (1).f L dziesięcioletnéj (1).n N dziesięcioletné (1).

stp brak, Cn: dziesięcioletni, Linde XVIIXVIII w.: dziesięcioletni.

Trwający dzieśięć lat; bilustris, decennalis, decennis Cn (3): Po woynie dźieśięcioletnéy pod Troią, y onéy zburzeniu: gdy Grékowie do źiemie ſwéy wrácáć ſię mieli. [...] Achilles nádedniém vkazał ſię Talthybiuſowi GórnTroas 6; Pátrzy ná to zwyćiężcá/ z gniewu nie ochłódły/ A czás dźieśięcioletny widźi mu ſię podły. Rownáiąc wielkość Troiéy y moc/ z tákim czaſem GórnTroas 9, 43.

Cf DZIESIĘĆLETNI

SB