[zaloguj się]

DZIESIĘĆLETNI (2) ai

dziesięćletni a. dziesięćletny (2).

Fleksja

N sg m dziesięćletni (2).

stp, Cn, Linde brak.

Mający, trwający dzieśięć lat; bilustris, decennalis Calep, Cn; decennis Cn (2): Biluſtris ‒ Dzeſzieczletni.Calep 131a; Decennale – Dzieſsiecz letny. Calep 290a.

Cf DZIESIĘCIOLETNY

SB