[zaloguj się]
1. DZIWOWID  Cn s.v. dziwujący się, Linde XVII w. (z Cn).

Cf DZIWOWIDZA, DZIWOWNIK, DZIWWIDZ