[zaloguj się]
DZIWOWNIK  Cn s.v. dziwujący się; Linde XVII w. (z Cn) s.v. dziwowid.

Cf 1. DZIWOWID, DZIWOWIDZA, DZIWWIDZ