[zaloguj się]

ENDYWIJA (4) sb f

e jasne, a pochylone.

Fleksja
sg
N endywijå
G endiviae
inne sg N (lat.) - endivia

sg N endywijå (1).(lat.) sg N endivia (2).G endiviae (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

bot. Ciehorium Endivia L. (Rost.); cykoria, roślina warzywna o niebieskich kwiatach, wg Rostafińskiego zwana też podróżnikiem ogrodnym i mleczem; cichorea, intybus vel inthybus, seris Mącz, Cn [endiviagęsi język Mymer1 18; endiviam barbari vocant Intybum Mącz 103c] (4): Endiuia. Mlecż. FalZioł I 2c, I 42c.
Wyrażenie: »woda endiviae« (1): Oczko 32 cf »cicorea albo endivia«.
Szeregi: »cicorea albo endivia« (l): dawſzy ſámégo rhabarbarum dragm półtory/ [.,.] do caley rhabarba: przyłożémy : á wodą Cicoreę álbo endiuię roztwórzémy/ będźie dobrze. Oczko 32.

»endywija albo gęsi języczek« (1): Seris, vulgo Endivia, Endiwia albo gęśi yęzyczek/ herba est. Mącz 386c.

Synonimy: cykorea, »gęsi języczek«, »gęsi język«, mlecz, podrożnik.

AK