[zaloguj się]

FAŁSZOWANY (4) part praet pass pf

Pierwsze a pochylone, drugie a oraz o jasne.

Fleksja
sg
mNfåłszowany fN nN
G G Gfåłszowan(e)go
A Afåłszowaną A

sg m N fåłszowany (2).f A fåłszowaną (1).n G fåłszowan(e)go (1).

stp, Cn, Linde brak.

Podrobiony, przeinaczony; adulteratus, fucosus Calep (4): Biblią iuſz ſobie ná on czás w rękopiſach od pogáńſtwá y Heretykow w ięzyku Greckim nápſowáną y fałſzowáną/ z ięzyká Zydowſkiego nápráwował. SkarŻyw 46; Lecż tá Heretycka ſłomá z ſwemi plewámi fałſzowánego piſmá/ y zdrzewiánym budowániem mátáctwá ſwego/ vcżynić tego nigdy niechćiáłá. SkarŻyw 373; Calep 29b, 438b.

Cf FAŁSZOWAĆ, NIEFAŁSZOWANY

AK