[zaloguj się]

[FILOZOFOWANIE sb n

Fleksja

A sg filozofowanié.

stp, Cn brak.

Uprawianie filozofii, snucie rozważań filozoficznych: Rozni w téy mierze od nas Stoików ſą Epikurowie ludźie roſkoſzni/ którzy mieſzkánié w ćieniu ſobie vlubili/ á Philoſophowánié ná bieśiedźie. Z. SenekaGórn 169 (Linde s.v. filozofować).

Cf FILOZOFOWAĆ]

WG