[zaloguj się]

[FULMINACYJA sb f

Fleksja

I pl fulminacyjami.

stp, Cn, Linde brak.

Strofowanie, łajanie, gromienie [fulmengrom, piorun, fulmina verborumsrogie, okrutne słowa Mącz 139a; piorunfulmen [...] fulminatiopiorunowy trzask, raz Cn]: odpráwuyą nas dekretałmi ſwemi/ mowiąc: (Myſmy ſámi Koſcioł powſzechny/ [...] A wy [...] ieſteſcie heretykowie/ odſzcżepieńcj/ ludzie iuż odſądzeni zbáwienia wiecżnego/ boſcie wyłącżeni od koſciołá powſzechnego.) Thákowemi fulmináciyámi/ á pod cżás ogniem y miecżem zwykli nas odbywać. NiemOdpow 250.

Synonimy: fuk, fukanie, łajanie, urąganie, złorzeczenie.]

MB