[zaloguj się]

[GADLIWY ai

Fleksja

N sg m gadliwy.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie skłonny do gadania, lubiący dużo mowić: [Beza] zdrádliwy y niewſtydliwy/ á bárzo gádliwy kłamcá/ [...] nád wſzytki go [Kalwina] ludźie práwie wſzeláką świętobliwośćią y náuką wynośi y wywyżſza BolHist B3v.]

MB