[zaloguj się]

GAITY (1) ai

Fleksja

N sg m gåity.

stp, Cn, Linde brak.

Zieleniejący, pełen gałęzi i liści: Grnend. Ogániſty/ et gagity. Frondens Calag 258b.

Cf [GAISTY], GAJOWNY

MM