[zaloguj się]

GAJDA (11) sb

gajda m (6) [w znacz. 2., 3.], gajdy pl t (5) [w znacz. 1.].

Oba a jasne.

Fleksja
sg pl
N gajda gajdy
A gajdy
I Gajdą

sg N gajda (3).I Gajdą (3) [zapis: -a].pl N gajdy (4).A gajdy (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Znaczenia
1. pl t Dęty instrument muzyczny, dudy; ascaula Murm, Myrner1, BartBydg; tibia utricularis Cn (5): Ascaula Sackpfeiff Gáydy álbo mulitánki Murm 187; Mymer1 13v; BartBydg 15; Ale gáydy álbo dudy gdy ſłyſzeli piſzcżąc/ mnimáli być áby to źwierzę tákie głoſy puſzcżáło. BielKron 451; Oczko 23.
2. Dudarz; utricularius Mącz, Calep, Cn; ascaules, pithaules, praecentor baiulorum Cn (2): Utricularius, Dudá który skorzáne dudy ma/ gáydá. Mącz 509d; Calep 1144b.
3. n-pers (4): Item theraſz wyarmark chczyeli budą wyrzazacz wnoczi Zlawrziſchka zGayda, Zmykolayem a zyanem LibMal 1546/112v, 1546/113 [2 r.], 113v.

Synonimy: 1. bąki, dudy, multanki; 2. duda, dudarz.

Cf GAJDARZ

MM