[zaloguj się]

GAJEK (4) sb m

-a- (1) Mącz, -å- (1) RejWiz; e jasne.

Fleksja
sg
N gajek
D Gajkowi
A gajek

sg N gajek (1).D Gajkowi (2).A gajek (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. gaić.

1. Dem. odgaj” ‘las; silvula Cn (1): On vbogi młodzyeniec idąc w drogę ſobie/ [...] Y potrefi pod gorą gaiek Káſztánowy RejWiz 142v.
2. Pułapka na ptaki (1): Aviarium, Klatká/ álbo/ yákakolwiek ptaſza łáśicá/ Gáyek. Mącz 20d.
3. n-pers (2): Iſch przed trzemy lyathi Gaykowy Laziebnykovy we Srzemye vbranye zamſchowe wkradl LibMal 1544/86v, 1544/86v.

Synonimy: 1. lasek; 2. klatka.

Cf GAJNIK

MM