[zaloguj się]

2. [GAWĘDA sb f

Fleksja

I sg gawędą.

stp, Cn, Linde brak.

coll. Lud, pospólstwo, gawiedź: O tym ludzie Krol wiedząc [...] Myſlił coby miał cżynić/ z tą ſproſną gáwędą/ Ze ſie ſtrachu nabiorą/ y ſwey myśli zbędą. RymszaDeket 13 (ekscerpt W. Rzepki).

Cf GAWIEDŹ]

KW