[zaloguj się]

GAWIEDŹ (5) sb f

a pochylone; teksty nie oznaczają é (Cn w N sg e pochylone).

Fleksja
sg
N gåwiedź
G gåwiedzi
D gåwiedzi
L gåwiedzi

sg N gåwiedź (1).G gåwiedzi (2).D gåwiedzi (1).L gåwiedzi (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII(XVIII) – XVIII w.

Znaczenia
Pospólstwo, czeladź; asseclae, servuli, sordiduli Cn (5): Też ich tám v nas doſyć/ bo tám w tey gåwiedzi/ By ſie w zyemię zákopał/ ledwe ſie wyſiedzi. RejWiz 163, 64v, 69; Zátym co tey gåwiedzi w domu ſię námnoży: To iuſz będą Ochmiſtrze, báby, y ſłużbiſte: Y ſłużbiſtych ſłużbiſte, y tych też ſłużbiśie CiekPotr 29.
W przen (1): Sámá ſię ſobą wieźie gawiedź oną/ Splotſzy ſię iáko więc na polu broná. Na dobrą paſzą gdźie lepſza dźiedźiná/ Płynie gádźiná. KlonFlis E2v.

Cf 2. [GAWĘDA]

HG