[zaloguj się]

GĘSI (63) ai

Fleksja
sg
mNgęsi fNgęsiå, gęsi(a) nNgęsi(e)
Ggęsi(e)go Ggęsi(e)j Ggęsiégo
Agęsi A Agęsié
Igęsi(e)m Igęsią Igęsim, gęsi(e)m
Lgęsim L L
pl
N subst gęsi(e)
I f gęsi(e)mi

sg m N gęsi (17).G gęsi(e)go (3).A gęsi (1).I gęsi(e)m (1).L gęsim (1).f N gęsiå (3), gęsi(a) (2).G gęsi(e)j (2).I gęsią (1).n N gęsi(e) (7).G gęsiégo (10); -égo (1), -(e)go (9).A gęsié (2); -é (1), -(e) (1).I gęsim SienLek (6), gęsi(e)m FalZioł (3).pl N subst gęsi(e) (2).I f gęsi(e)mi (2).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Przymiotnik odgęś; anserinus Mącz, Calep, Cn (54): Anserinus calamus. eyn genſzfeder Gęſye pyuro. Anserinum liquamen Genſeſchmaltz Gęſye ſchmaltz. Murm 83, 83; Ziarnka ſkocżka mnieyſzego ſtłucżone z lebiodką y z gęſiem ſadłem/ tym dziecięciu brzuch ſtwardziały okładać FalZioł I 62d; Theż gęſie łayno przetłocżyć przez chuſtę á s ſokiem tego ziela oczukhrowawſzy dać pié poranu FalZioł I 79b; Mięſo Gęſie ku ſthrawieniu trudne ieſt. FalZioł IV 18c; Gęſie też iaycza rychło obrzydną á z vſt długo ſmierdzą FalZioł IV 20a, I 19c, IV 5b, 18c, V 24, 88v, 96v, 116; W tey rzece Nilus/ rodzą ſie Kokodrilli iádowići ſmocy z iáiá/ ktore będzie ták wielkie iáko gęſie. BielKron 270, 24; Adeps anserinus, Gęśi ſmalc. Mącz 3c, 11a [2 r.], 55c, 338a; ábowiem tákich pań/ mocz gęſty bywa/ á odeſpodź ſye ſádźi iákoby gęśi mech SienLek 112v; nápal też żołtków iáiowych/ piérza gęśiégo SienLek 166, 73v, 76v, 108, 115v, 118 (11); Calep 73b.

W charakterystycznych połączeniach: gęsi(e) (-a) jajca, łajno, mech (2), mięso, nogą, pierze, pioro, sadło (20), s(z)malc (6), tłustość (5).

Wyrażenia: »gęsi chlew« = chenoboseion Murm, Mymer1, BartBydg; chenotrophium Mącz [szyk 5 : 1 ] (6): Murm 83, 134; Mymer1 30; Chenoboscion, locus, ubi anseres et aucae aluntur, koczyecz vel chlyew gąszy BartBydg 21; Mącz 51c; iż gdy ſię w ktorym zámnoży to bezecne wſzetecżeńſtwo/ ieſli w duchownym álbo młodźieńſkim ſtanie/ to iuż mi wierz/ że tám rząd v tákiego w domu káżdego/ iáko w gęśim chlewie WerKaz 299.

»kociec gęsi« = chenoboseion Mnrm, BartBydg, Calep [szyk 2 : 1] (3) : Murm 83; BartBydg 27; Chenoboscion - Kocziecz gęſzy, ſądz. Calep 188b.

»gęsie pastwisko« (1): Chenoboscium, Gęſie páſtwisko. Mącz 51c.

Szeregi: »gęsi, (i (też)) kaczy« [szyk 8 : 2] (10): Z tłuſtoſciami/ kokoſzemi/ kacżemi/ geſiemi/ á tymi rzecżami mazać dymiona FalZioł V 19b, V 19d, 25, 98v, 103 [2 r.], 109; Lábęćie ſádło lice czyśći y zmárſki rośćiąga: á tákież gęśie y kácze/ nieda ſye licu káźić SienLek 80, 113v, 122.

»kokoszy, (albo, i) gęsi« [szyk 3 : 2] (5): FalZioł V 19d, 103; Weźmi ſadłá kokoſzego/ y gęśiego SienLek 117v, 96v, 117. [Ponadto przy innym szeregu 1r.].

2. Zestawienia w funkcji nazw botanicznych (6):
[»gęsi groch« = Vicia Cracca L. et sp. aff. (Rost:orobus): Gęśigroch/ Orobus, Eruum Genſzwicken Erwen SienHerb I4#.]

»gęsi języczek, język« = Cichorium Intybus L. (Rost: cicorea, podrożnik); cykoria, podrożnik; endivia Mymer1, Mącz; cichorea, chichoreum herba Mącz [szyk 2 : 1] (2 : 1): Endivia. Genſetzung. Gęśi iężyk. Mymer1 18; Cichorea, et Chichoreum herba, Cikorea niektórzi zową/ yezyczek gęśy/ Podrożnik właſniey. Mącz 52d; Seris vulgo Endivia, Endiwia álbo gęśi yęzyczek/ herba est. Mącz 386c.

»gęsia noga« = Chenopodium rubrum L. (Rost : gęsie nóżki) (1): Chenopus – Gęſsią noga. Calep 188b.

»gęsi polej« = Teucrium Scordium L. (Rost); numularia, scordium Calep (2): Numularia ‒ Pienieżnik, gęśi polei. Calep 709a, 956a.

[»gęsie ziele« = Potentilla anserina L. (Rost: argentina, srebrnik): POTENTILLA, TANAcetum agreſte, Argentina, Anſerina, Srébrnik, Gęśie źiele. TO źiele zową od gęśi/ iż gęśi barzo rády ie iedzą UrzędowHerb 253 (Linde).]

3. Zestawienie w funkcji imienia własnego: »Gęsia karczma« (1): Przed Gdańſkiem Gęśia karcżmá ná oſtátku/ Ktorą iuż ſobie miey miáſto przydátku KlonFlis Hv.
4. W funkcji rzeczownika: nazwa tańca, inaczejchodzonylubpolski (2): Pomoże gonionego/ y Gęſiego tańcá/ Wygra cżáſem ná głowę/ ſkocżonego ſzańcá.,BielSat D2 [idem] BielRozm 26.

Synonimy. 2. »gęsi groch«: »ptasza wyka«; »gęsi języczek«: cykorea, endywija, mlecz, nawrot, podrożnik; »gęsi polej«: pieniężnik; »gęsie ziele«: srebrnik.

Cf GĘSIBOJ

AL