[zaloguj się]

[GLISTNY ai

Fleksja
sg
mNglistny nN
A Aglistn(e)

sg m N glistny.n A glistn(e).

stp brak, Cn s.v. glistnik, Linde XVII w.

Przymiotnik odglista:
Zestawienia w funkcji nazw botanicznych:»piołyn glistny« = Arternisia chamaemelifolia Vill. (Rost: glistnik) a. Artemisia maritina L.; gatunek piołunu; absinthium, santonica, santonicum, semen sanctum Cn: Piołyn gliſtny/ Semen sanctum. Wurmkraut SienHerb L#v, E#v.

»glistne ziele« = Corallina officinalis L. (Rost: ziele od glistów); glony stosowane jako lek przeciw glistom: Mech korallowy/ gliſtne źiele/ Korallowe gniazdo/ Muscus marinus. Corallina. koralenmooſz SienHerb K3#v.

Synonimy: zest. »piołyn glistny«: glistnik, »pomorski piołynek«; »glistne ziele«: glistnik, »koralowe gniazdo«, »mech koralowy«.

Cf GLISTNIKOWY, GLIŚCIANY]

MK