[zaloguj się]

AKSYJA (2) sb f

axya : axia (1 : 1).

Pisane dużą literą; nagłosowe a prawdopodobnie jasne, końcowe a pochylone.

Fleksja
sg
N aksyjå
A aksyją

sg N aksyjå (1).A aksyją (1).

stp, Cn, Linde brak.

Zasługa, nagroda, wartość; meritum Orz Rozm [zasługa ‒ ᾽αξία Cn] (2): y zową to Grękowie ᾽Αξία, to ieſt/ meritum ono iſte/ ktorego godny godźien ieſt: ktorą Axyą/ iuż ią ták po polſku zowiemy/ ieſli niegodnemu daſz/ y z niegodnego godnym nigdy ią nieuczyniſz/ y godnego ſkáźiſz/ pośledniem go nád niegodnego czyniąc. OrzRozm O3v, P.

Synonimy: meritum, zasługa.

DM