[zaloguj się]

GŁOWICA (8) sb f

o oraz a jasne.

Fleksja
sg pl
N głowica
G głowice głowic
I głowicami

sg N głowica (5).G głowice (1).pl G głowic (1).I głowicami (1).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVIII w.

1. Kapitel kolumny; capitellum Mącz, Cn; epistylium Mącz (2):
Szereg: »głowica albo gałka« [szyk 1 : 1] (2): Epistylium, Gałká álbo głowicá náwierſchu słupá álbo też domu. Capitellum Latine. Mącz 107a, 37c.
2. Część rękojeści miecza; capulus BartBydg, Mącz; caput BartBydg (4): Capulus, est caput gladii, glovicza, jedlcza BartBydg 22b, 212b; Capulo tenus, Aż do głowice. Mącz 449b; Teraz iuż glowicámi łotroſtwo mię tłucze KochPieś 28.
3. Oprawa kamienia w pierścieniu (1): Pala annuli, Głowicá álbo oſádzenie ná pierścieniu/ w który kámień wſadzáyą. Mącz 273a.
4. Torebka nasienna (1): Weźmi głowic mákowych białego máku SienLek 52v.

Synonimy: 1. gałka, kapitel, makowica, makowka; 2. jedlca.

Cf GŁOWA, GŁOWECZKA, GŁOWKA

KW