[zaloguj się]

GŁOZN (9) sb

głozn m (5), glozna f (2), glozn m (1), głozn a. glozn (1); głozn GlabGad (5); glozna Mącz (2); glozn RybGęśli; głozn a. glozn LibMal.

głozn z tekstów nie oznaczających ó; głozn-; a jasne.

Fleksja
sg pl
N glozna, glozn głozny
G głozn(o)w
I glozną
L głozni(e)ch, głozn(a)ch

sg N glozna (1), glozn (1).I glozną (1).pl N głozny (2).G głozn(o)w (1).L głozni(e)ch (2), głozn(a)ch (1) GlabGad (2 : 1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

1. Kostka u nogi (8): przeto y ona flegma gruba á cięſzka ku nogam ſchodzi á tak cżyni bolenie w ſtawiech, iako w kolanach albo przy głozniech. GlabGad 12; O goleniach łyſtach/ głoznach y o nogach. GlabGad P6v, I2, P6v; luczku przinyeſzmy tho do mych krow abi bilo mlyeko do kolyan, ſzmyothana do gloznow LibMal 1544/86; Mącz 205b.
Szereg: »głozny albo kostki« (1): Głozny albo koſtki miąſſze á wypukłe [...] znamionuią cżłouieka mgłego GlabGad P6v.
W przen (1): Wolnośćią drudzy zową/ Gdy glozn nie brzmi okową RybGęśli C4.
2. Goleń, część nogi między stopą i kolanem (1): Perna, Wieprzowa ſzołdrá álbo golień/ álbo glozná ſolona. Mącz 292b.

Synonimy: 1. kostka; 2. giczel, goleń, łydka, łyst.

Cf KRZYWOGLOZNY

AL