[zaloguj się]

GNIAZDKO (11) sb n

-å- (9), -a- (1); -å-: -a- LubPs (2 :1); teksty nie oznaczają ó; o jasne.

Fleksja
sg pl
N gniåzdko
G gniåzdka gniåzdek
A gniåzdko gniåzdka

sg N gniåzdko (3).G gniåzdka (1).A gniåzdko (4).pl G gniåzdek (1).A gniåzdka (2).

stp w innym znaczeniu, Cn s. v. gniazdo, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVII w.

Dem. odgniazdo” ῾miejsce przygotowane przez ptaki dla wylęgu i wychowania potomstwa'᾽, niekiedy w funkcji hipokor.; nidulus Murm, Mymer1, Mącz, Cn (11): Nidulus, eyn neſtlin Gnyaſtko. Murm 83; Mymer1 25v; Przy tych wodach y ptaſzkowie będą gniazdká miewáły LubPs X5v; RejZwierz 126v; BibRadz Luc 13/19; [bociany] A ſnadź gniazdká y ná piądź iuż nie odſtępuią. HistLan B2v; Thákże y ptaſźkowie v gniazdek ſwoich poſkwircżawſzy poſkrzegotawſzy kęs/ záſię ſobie ſkacżą po gáłąſkach RejZwierc 150v; Bo iuż w nim nálazł vćieſzne mięſzkánie/ iák Wroblicżek wdźięcżne gniåzdko ſwoie ArtKanc K7v.
Wyrażenie: »gniazdko ptasze« (1): Nidulus, Gniazdko ptaſze. Mącz 246d.
W przen (2): Strapyone ſerce moye [...] Dziwnye ſie w Pánu Bogu yuż rozrádowáło/ Iżem nálazł yák wroblik wdzyęcżne gniázdko moye LubPs S6v, X3v.

Cf GNIAZDECZKO

MM