[zaloguj się]

[GNIAZDOCH sb m

Fleksja

N sg gniåzd(o)ch.

stp, Cn, Linde brak.

Pisklę jeszcze nie umiejące latać: gniazdoch/ gniazdoſzę/ et gniazdoſzek/ pullorum minimus Volck Fff3v.

Cf [GNIAZDOSZEK], GNIAZDOSZĘ, [GNIAZDOWIC], [GNIEŹNIK]]

MK