[zaloguj się]
GORZĄCY  stp s.v. 1. gorzeć; Cn, Linde brak.

Cf GORAJĄCY, GORĄCY, GOREJĄCY, 1. GORZEĆ